งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ตำบลร่องกาศ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยยากไร้ และมีความจำเป็นต้องใช้รถพยาบาลฉุกเฉินในการแพทย์ โดยประชาชนท่านใดที่ต้องการขอรับการช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชน สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยนำเอกสารที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนดังนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3.หนังสือมอบอำนาจ(กรณีร้องขอแทน) จำนวน 1 ฉบับ

4.เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อน จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054 542886 ต่อ 114

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *