ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและอง๕การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น