อาชีพประชากร
ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ปลูกข้าวโพด ปลูกผัก เป็นต้น และมีบางส่วนที่ประกอบอาชีพรับจ้าง ปศุสัตว์ และอื่นๆ
ภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ราบ ใช้เป็นที่อยูู่อาศัย และทำการเกษต
ภูมิอากาศ
ตำบลร่องกาศมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับร้อนแห้งแล้งหรือฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู
องค์กรทางศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
วัดจำนวน 8 วัด
1. วัดตอนิมิตร
2. วัดนิวิฐศรัทธาราม ( วัดร่องกาศ )
3. วัดร่องกาศใต้
4. วัดพงพร้าว
5. วัดดอนทัน
6. วัดพระพุทธมงคล (บ้านตอนิมิตร)
7. วัดพุทธมงคล
8. วัดนิวิฐศรัทธาราม
ขนบธรรมเนียบ ประเพณี และวัฒนธรรม ประเพณี
งานประเพณีเฉพาะพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ได้แก่

– งานประเพณีกิ๋นสลาก 12 เป็ง ณ วัดพุธทมงคล พระเจ้าต๋นหลวง บ้านตอนิมิตร ม.8
– งานประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

งานประเพณีชาติที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศจัดกิจกรรมประจำปี ได้แก่
– งานวันลอยกระทง – งานวันสงกรานต์

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ การจักสาน การทำผ้าพื้นเมือง การแปรรูปอาหาร
ภาษาถิ่น คือ ภาษาถิ่นพายัพ (คำเมือง)
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น คือ ผ้าพื้นเมือง อาหารแปรรูป เฟอร์นิเจอร์ไม้
การศึกษาในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 ศูนย์
– ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ศูนย์
โรงเรียนอนุบาล จำนวน 1 ศูนย์
– ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ศูนย์
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
– ตั้งอยู่ที่ จำนวน 1 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 1 แห่ง
– ตั้งอนู่ที่ จำนวน 1 แห่ง
– กศน.ตำบลร่องกาศ จำนวน 1 ศูนย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
การสาธารณสุขในตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลร่องกาศ จำนวน 1 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
ความปลอดภัยในตำบล – มีสถานีตำรวจชุมชนตั้งอยู่ จำนวน 1 แห่ง
– ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 1 แห่ง
การคมนาคม
– ถนนลูกรัง จำนวน สาย
– ถนนลาดยาง จำนวน สาย
– ถนนคอนกรีต จำนวน สาย
– สะพานคอนกรีต จำนวน แห่
แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ไฟฟ้าในตำบล
ตำบลร่องกาศมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
ประปาในตำบล
ตำบลร่องกาศมีน้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือน
สื่อสารในตำบล
โทรศัพท์ ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
ไปรษณีย์ จำนวน แห่ง


หน่วยธุรกิจในตำบล – ร้านขายของชำ จำนวน แห่ง
– ก๊าซหุงต้ม จำนวน แห่ง
– โรงสี จำนวน แห่ง
– ซ่อมจักรยานยนต์ จำนวน แห่ง
– ร้านเสริมสวย จำนวน แห่ง
– ร้านขายอาหาร/ก๋วยเตี๋ยว จำนวน แห่ง
– คลินิกรักษาโรค จำนวน แห่ง
– ตลาดสด จำนวน แห่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *