วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 เม.ย. 2565ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
4 เม.ย. 2565รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
23 มี.ค. 2564รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน
23 มี.ค. 2564งบแสดงผลการดำเินนงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น