วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 เม.ย. 2565ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565
24 ม.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2565
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565
24 ม.ค. 2565 ราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (ลำดับที่ 1- 50)
24 ม.ค. 2565 ราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (ลำดับที่ 51- 100)
24 ม.ค. 2565 ราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (ลำดับที่ 101- 150)
24 ม.ค. 2565 ราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (ลำดับที่ 151- 200)
24 ม.ค. 2565 ราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (ลำดับที่ 201- 250)
24 ม.ค. 2565 ราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (ลำดับที่ 251- 300)
24 ม.ค. 2565 ราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (ลำดับที่ 301- 350)
24 ม.ค. 2565 ราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (ลำดับที่ 351- 400)
24 ม.ค. 2565 ราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (ลำดับที่ 401- 450)
24 ม.ค. 2565 ราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (ลำดับที่ 451- 500)
24 ม.ค. 2565 ราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (ลำดับที่ 501- 539)
08 พ.ย. 2564 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ภ.ด.ส.3)
ประจำปีงบประมาณ 2565
08 พ.ย. 2564 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ภ.ด.ส.3
08 พ.ย. 2564 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (ภ.ด.ส.1)
04 ส.ค. 2559 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
04 ส.ค. 2559 บัญชีกำหนดราคาประมินทุนทรัพย์ที่ดิน ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น