เดือน: พฤศจิกายน 2022

ร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอสูงเม่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ ลานกีฬาต้านยาเสพติด “มิตรภาพเหนือการแข่งขัน” ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 17 ส.ค. – 2 ธ.ค. 65 รอบชิงชนะเลิศ