เดือน: มกราคม 2023

ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้สูงอายุ ม.4 บ้านร่องกาศ และ ม.1 บ้านตอนิมิตร พร้อมกับมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์ ห้ามเผา ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2566 ห้ามเผา จังหวัดแพร่ ประกาศ กำหนดช่วง “วิกฤติหมอกควัน” และกำหนด “เขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่ง” 89 วัน ห้ามเผาทุกพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเผาใน…

ร่วมสมทบทุนจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว จำนวน 100 ผืน พร้อมกับเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้สูงอายุ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วย ในเขตพื้นที่ของตำบลร่องกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดแพร่ “นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล” เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานด้านการบริหารทัพยากรบุคล ให้เป็นไปตามพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนตาม พ.ศ.2551ฯล ดังนี้