1. เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1. เสริมผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.68-004 สามแยก ทล.101 เลียบชลประทาน ซ.29 ช่วงบ้านร่องกาศ หมู่ที่ 2 -เขต ติดต่อตำบลบ้านกาศ กว้าง 6 เมตร ยาว 2490 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14940 ตารางเมตร (17 พ.ย. 2565)

5,155,400.00
2. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1. เสริมผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.68-004 สามแยก ทล.101 เลียบชลประทาน ซ.29 ช่วงบ้านร่องกาศ หมู่ที่ 2 -เขต ติดต่อตำบลบ้านกาศ กว้าง 6 เมตร ยาว 2490 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14940 ตารางเมตร (20 ต.ค. 2565)
5,155,400.00
3. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านร่องกาศ  หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 8 (9 ส.ค. 62)

5,862,000.00
4. เผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ด้วย Asphaltic Concrete สายเลียบคลองชลประทานซอยซ้าย 29  ขวา จากแยกทางหลวง 101  ถึงหมู่ที่ 7 (29 เม.ย. 2562)

5,549,000.00
5. เผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านร่องกาศ หมู่ที่ 4 ตำบลน่องกาศ (10 เม.ย. 2562)

1,187,500.00
6. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ปรับปรุงผิวจราจรถนนเชื่อมระหว่างตำบล ด้วย  Asphaltic Concrete สายทางบ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลร่องกาศ ถึงบ้านค่างาม หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมูล (27 มี.ค. 2562)  

5,320,000.00
7. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง  22.00 เมตร  ยาว 44.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 4 (8 พ.ย. 2561)
2. ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง (8 พ.ย. 2561)

2,990,000.00

6,205,100.00

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *