10. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
1. เสริมผิวทางจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ. 68-101 สายสะพานบ้านปงพร้าว
หมู่ 6 บ้านร่องกาศใต้ หมู่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที
รวมไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร (30 เม.ย. 2567)
4,582,000.00
9. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
1. เสริมผิวทางจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ. 68-101 สายสะพานบ้านปงพร้าว
หมู่ 6 บ้านร่องกาศใต้ หมู่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที
รวมไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร (9 เม.ย. 2567)
4,582,000.00
8. เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1. จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (28 ส.ค. 2566)
1,220,000.00
7. เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1. เสริมผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.68-004 สามแยก ทล.101 เลียบชลประทาน ซ.29 ช่วงบ้านร่องกาศ หมู่ที่ 2 -เขต ติดต่อตำบลบ้านกาศ กว้าง 6 เมตร ยาว 2490 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14940 ตารางเมตร (17 พ.ย. 2565)

5,155,400.00
6. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1. เสริมผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.68-004 สามแยก ทล.101 เลียบชลประทาน ซ.29 ช่วงบ้านร่องกาศ หมู่ที่ 2 -เขต ติดต่อตำบลบ้านกาศ กว้าง 6 เมตร ยาว 2490 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14940 ตารางเมตร (20 ต.ค. 2565)
5,155,400.00
5. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านร่องกาศ  หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 8 (9 ส.ค. 62)

5,862,000.00
4. เผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ด้วย Asphaltic Concrete สายเลียบคลองชลประทานซอยซ้าย 29  ขวา จากแยกทางหลวง 101  ถึงหมู่ที่ 7 (29 เม.ย. 2562)

5,549,000.00
3. เผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านร่องกาศ หมู่ที่ 4 ตำบลน่องกาศ (10 เม.ย. 2562)

1,187,500.00
2. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ปรับปรุงผิวจราจรถนนเชื่อมระหว่างตำบล ด้วย  Asphaltic Concrete สายทางบ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลร่องกาศ ถึงบ้านค่างาม หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมูล (27 มี.ค. 2562)  

5,320,000.00
1. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง  22.00 เมตร  ยาว 44.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 4 (8 พ.ย. 2561)
2. ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง (8 พ.ย. 2561)

2,990,000.00

6,205,100.00

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *