หมวดหมู่: ข่าวรับสมัครงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยยื่นเอกสารได้ที่ งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ตั้งแต่ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 21ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 054 -542886 ต่อ 114 ตามรายละเอียดดังนี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่อง การรับโอนผู้อำนวยการสถานศึกษา
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์รับโอนสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัด โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ที่ว่างตามอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ตั้งแต่ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 054 -542886 ต่อ 101

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ตั้งแต่ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 054 -542886 ต่อ 101

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอนผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยยื่นเอกสารได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ป…