หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หากประชาชนท่านใด ที่ไม่ได้นำสัตว์เลี้ยงของท่าน มารับการฉีดวัคซีนในวันและเวลาดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ป…

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาชนท่านใดที่ไม่สามารถมาขึ้…

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการให้มีการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนได้รู้จัก ระบบแอปพลิเคชัน “ พ้นภัย ” ให้มากขึ้น ดังนั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอส่งสื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระบบแอปพลิเคชัน “ พ้นภัย ” จากศูนย์ประสานงานสภากาชาดไทย ให้ประชาชนได้รับทราบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น ตามที่กรมควบคุมมลพิษ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษ องค์ความรู้รอบประชุม 4-65 จำนวน 6 เรื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานส่งเ…