หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ ตามที่อำเภอสูงเม่น แจ้ง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ส่งประกาศ (แบบ สด.39) เพื่อแจ้งให้ทหารกองเกินไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น (หน่วยสัสดีอำเภอ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในเวลาราชการ ตามบัญชีรายชื่อฯ ที่แนบ ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ ตามที่อำเภอสูงเม่น แจ้ง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงบัญชีทหารกองเกิน ประจำปี 2566 โดยให้ชายที่มีสัญชาติไทย เกิดปีจอ (พ.ศ.2549) ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่อำเภอสูงเม่น ไปแสดงตนเพื่อรับลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น (หน่วยสัสดีอำเภอ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในเวลาราชการ ตามประกาศ (แบบ สด.38)

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จะดำเนินโครงการส่งเสริมป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยในโรงเรียน และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้จะมีรถขยายเสียงเปิดไซเรน รถกู้ชีพ รถดับเพลิง รวมถึงพนักงานส่วนตำบลและภาคประชาชนเข้าร่วมดำเนินการ จึงขอแจ้งเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้ที่สัญจรบนท้องถนนในช่วงเวลาการฝึกแผน