ผู้เขียน: rongkat

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ จากกองทัพบก เรื่อง การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ด้วย กองทัพบก ดำเนินการรับสมัครทหารกองเกิน อายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ.2546 – 2548) และอายุ 22 -29 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2537 – 2544) เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ(กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 โดยสมัครผ่านเว็ปไซต์ https://rcm66.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 ตามรายละเอียดดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ จากกองทัพบก เรื่อง การลงบัญชีทหารกองเกิน ประจำปี 2566 โดยให้ชายที่มีสัญชาติไทย เกิดปีระกา (พ.ศ.2548) ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่อำเภอสูงเม่นไปแสดงตนเพื่อรับลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น (หน่วยสัสดีอำเภอ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในเวลาราชการ ตามรายละเอียดดังนี้