หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

ประชาสัมพันธ์ ห้ามเผา ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2566 ห้ามเผา จังหวัดแพร่ ประกาศ กำหนดช่วง “วิกฤติหมอกควัน” และกำหนด “เขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่ง” 89 วัน ห้ามเผาทุกพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเผาใน…