ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบทุนทรัพย์และอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ยากไร้ ตามโครงการ “ใจสู่ใจ คนแพร่ไม่ทิ้งกัน”

Read more