ผลงาน/กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่อง ปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เนื่องจากพบผู้ป่วยสงสัยว่าเป็นโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เพื่อป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายของเชื้อไวรัสผ่านการสัมผัส จึงได้ทำความสะอาด อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งอุปกรณ์ของเล่นต่างๆ และประกาศปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 ถึงวันวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 รวมระยะเวลา 7 วัน และจะกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวรับสมัครงาน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สื่อประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่น่าสนใจ