ประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2564

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ด้วยทาง,
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศได้ดำเนินโครงการ การคัดแยกขยะครัวเรือน
โดยมีส่วนร่วมของประชาชน มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมมาจนถึงปัจจุบัน
จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตตำบลร่องกาศ คัดแยกขยะครัวเรือนเพื่อลด
ปริมาณขยะโดยการคัดแยกขยะ 4 ประเภท ได้แก่
1.ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
2.ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้
3.ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอยทั่วไป
4.ขยะอันตราย หรือ มูลฝอยอันตราย
ขอเชิญชวนให้ประชาชนตำบลร่องกาศ ดำเนินการคัดแยกขยะ 4 ประเภท
เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในชุมชน ป้องกันและระงับโรคติดต่อ และคัดแยกขยะ
การจัดเก็บหรือกำจัดให้สอดคล้องตามประเภทของขยะ และยังได้ใช้ประโยชน์
จากเศษขยะทั้งขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้
,ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายจะได้ดินหรือปุ๋ยที่มี
คุณสมบัติเหมาะแก่การปลูกพืช

2 thoughts on “การจัดการขยะในตำบลร่องกาศ”
 1. มาคัดเเยกขบะ ก่อนทิ้งกันเถอะ ขออณุญาติค่ะ ตรงภาพถังขยะสีเหลืองกับสีฟ้า เขียนข้อมูลสลับกันรึเปล่าค่ะ สีเหลืองต้องรีไซเคิล สีฟ้าขยะทั่วไป ถ้าผิดพลาดประการใด ขอโทษด้วยค่ะ

  1. รูปถังขยะ 4 สี ตามจดหมายข่าวปี 2560 ถังขยะสีเหลืองยังเป็นขยะทั่วไป และสีน้ำเงินเป็นขยะรีไซเคิล ทาง อบต.ร่องกาศ ได้มีการแก้ไขข้อมูลใหม่ตามพระราชบัญญัติในปีถัดไปโดย อ้างถึงหนังสือ ที่ พร 0023.4/4377 ลงวันที่ 8 พฤศจิการยน 2561 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 34/3 โดยกำหนดภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท
   1. สีน้ำเงิน สำหรับมูลฝอยทั่วไป
   2. สีเขียว สำหรับมูลฝอยอินทรีย์
   3. สีเหลือง สำหรับมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่
   4. สีส้ม สำหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
   ขอขอบคุณที่ติดตามข่าวสารของ อบต.ร่องกาศและคำชี้แนะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *