ประจำปี 2567

ประจำปี 2566

ประจำปี 2565

ประจำปี 2564

ประจำปี 2563

ประจำปี 2562

ประจำปี 2561

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (30 พ.ย. 61)

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (26 ก.ย. 61)
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (26 มิ.ย. 61)

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (22 มิ.ย. 61)

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (30 ต.ค.  61)

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 (29 ส.ค. 61)

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (15 ส.ค. 61)

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (10 ส.ค. 61)

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (23 เม.ย. 61)

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาส สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (10 เม.ย. 61)
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ 1 ประจำปี พศ. 2561 (14 ก.พ. 61)

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 (27 ธ.ค. 60)

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 (19 ธ.ค. 60)

 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 (1 ธ.ค. 60)
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยวิสามััญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 (7 พ.ย. 60)

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 (31 ต.ค. 60)
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 (28 ส.ค. 60)

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 (15 ส.ค. 60)

 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมััยสามัญ
สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 (20 ก.ค. 60)
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 (21 มิ.ย. 60)

 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 (1 มิ.ย. 60)
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 (12 เม.ย. 60)

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 (7 เม.ย. 60)
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปี พ.ศ.2560 (15 ก.พ. 60)

 ประกาศ เรื่อง กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 และกำหนด
วันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 (14 ก.พ. 60)

 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 (20 ม.ค. 60)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *