หมวดหมู่: กิจกรรม

ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ ต.ร่องกาศ ชุดที่ 1. หมู่ 4 บ้านร่องกาศ ณ วัดร่องกาศ ชุดที่ 2 หมู่ 2 , 3 ณ อบต.ร่องกาศ อาคารหลังเก่าบ้านร่องกาศ