ประกาศมาตรฐานการทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 
ประกาศมาตรฐานการทั่วไปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561
ประกาศหลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับมีสูงขึ้น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรืหารงานบุคคลของ อบต. 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การและเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *