ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารราชอื่นๆ เพื่อการติดต่อชำระภาษีป้าย
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารราชอื่นๆ เพื่อการติดต่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารราชอื่นๆ เพื่อการติดต่อจดทะเบียนพาณิชย์
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารราชอื่นๆ เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *