วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่องการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนพฤศจิกายน 2563
10 ก.ย. 63เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563 กรมบัญชีกลาง
ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินและโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ภายในกำหนดเวลาภายในวันที่ 10 กันยายน 2563
14 ส.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ
ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ
กรมบัญชีกลางจะระงับการจ่ายเบี้ยความพิการจนกว่าจะดำเนินการ
ต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *