หมวดหมู่: งานป้องกัน

ประชาสัมพันธ์ ห้ามเผา ดังแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2565 ห้ามเผา จังหวัดแพร่ ประกาศ กำหนดช่วง “วิกฤติหมอกควัน” และกำหนด “เขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่ง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเผาใน…

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากสถานีตำรวจภูธรสูงเม่น จังหวัดแพร่ งานป้องกันปราบปราม โทร.054-541202 เรื่อง ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแฮลกอฮอล์ ในวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ป…