หมวดหมู่: งานป้องกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากสถานีตำรวจภูธรสูงเม่น จังหวัดแพร่ งานป้องกันปราบปราม โทร.054-541202 เรื่อง ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแฮลกอฮอล์ ในวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบ…