องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากสถานีตำรวจภูธรสูงเม่น จังหวัดแพร่ งานป้องกันปราบปราม โทร.054-541202 เรื่อง ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแฮลกอฮอล์ ในวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2562

Read more