ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย) ปี พ.ศ.2565
ตามที่ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านพักอาศัยของประชาชน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00น.ในพื้นที่ ม.9 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่จนได้รับความเสียหาย อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ข้อ 9 (2) ปิดประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 3 ราย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ และที่ทำการหมู่บ้าน ให้ทุกชุมชนทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

IM-18-07-2565-01

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *