ขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเผาในที่โล่งทุกชนิด ขอให้รีบแจ้งเบาะแสหน่วยงานรับผิดชอบแต่ละพื้นที่ เช่น ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนและเขตป่าไม้ให้แจ้งสายด่วน พิทักษ์ป่า 1362 หรือให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ สายด่วน 191 , ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ให้แจ้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลเมืองแพร่ หมายเลขโทรศัพท์ 054-531060 , ในพื้นที่ริมทางหลวง และริมทางหลวงท้องถิ่น ให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบทางหลวงนั้น หรือแจ้งสายด่วนทางหลวง 1586 สายด่วนทางหลวงชนบท 1146

  • สายด่วน แจ้งเหตุเตือนสาธรณภัย โทร : 054 626 199
  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ร่องกาศ
    • โทร : 096 9928848 (ชัยรัตน์   ปลาลาศ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
    • โทร : 082 4194945 (วันชัย  เดชธรรม หัวหน้าสำนักปลัด)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศโทร : 054-542886 – 108

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *