วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 เม.ย. 66รายงานผลการดำเนินการตามฯโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
17 ก.พ. 65รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
5 เม.ย. 64รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
1 เม.ย. 64แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ
และเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564)

กิจกรรมการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ขออนุมัติดำเนินการตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564)
การวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
ใบกำหนดหน้าที่งาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและ Big Cleaning Day บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *