อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ข้อ 9 (2) ปิดประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 1 ราย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ และที่ทำการหมู่บ้าน ให้ทุกชุมชนทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

IM-15-06-2565-01

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *