เดือน: สิงหาคม 2023

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ ตามที่อำเภอสูงเม่น แจ้ง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงบัญชีทหารกองเกิน ประจำปี 2566 โดยให้ชายที่มีสัญชาติไทย เกิดปีจอ (พ.ศ.2549) ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่อำเภอสูงเม่น ไปแสดงตนเพื่อรับลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น (หน่วยสัสดีอำเภอ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในเวลาราชการ ตามประกาศ (แบบ สด.38)

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566