ประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
ประกาศ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ
ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ
มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานผลการดำเนินการแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประชาสัมพันธ์ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรม นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ และเจตรารมณ์การป้องกัรและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ขออนุมัติดำเนินการตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *