การคมนาคมขนส่ง

1) ถนน สาย
   ประเภทของถนน
   (1) ถนนลูกรัง สาย
   (2) ถนนลาดยาง สาย
   (3) ถนนคอนกรีต สาย
2) สะพาน แห่ง
3) สะพานลอยคนข้าม – แห่ง
4) แม่น้ำ 1 แห่ง ลำห้วย 2 สาย ลำเหมือง 8 สาย

การคมนาคม

1) การคมนาคมระหว่างตำบล ใช้เส้นทางถนนในการเดินทาง

2) การติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบล เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต และมีบางส่วนเป็นถนนลูกรัง ส่วนการติดต่อระหว่างหมู่บ้านมีรถสองแถวประจำทางรถยนต์ส่วน บุคคล รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน สามารถติดต่อกันทั่วทุกหมู่บ้าน

โทรศัพท์

1) โทรศัพท์ส่วนบุคคล 3,200 เลขหมาย
2) โทรศัพท์สาธารณะ 11 แห่ง

ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์

ตู้ไปรษณีย์ 2 แห่ง

การไฟฟ้า

1) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 2,156 ครัวเรือน
2) พื้นที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด
3) ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าแสงสว่าง) จำนวน 300 จุด
4) ครอบคลุมถนน 241 สาย

การประปา

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *