วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 มี.ค. 2567ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2567
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
17 ม.ค. 2567ประกาศ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567
29 มี.ค. 2566ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566
29 มี.ค. 2566ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2566
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
15 ก.พ. 2566ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี .. 2566
15 ก.พ. 2566แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภ.ด.ส.3) (หน้า 1-50)
15 ก.พ. 2566แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภ.ด.ส.3) (หน้า 51-100)
15 ก.พ. 2566แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภ.ด.ส.3) (หน้า 101-150)
15 ก.พ. 2566แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภ.ด.ส.3) (หน้า 151-200)
15 ก.พ. 2566แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภ.ด.ส.3) (หน้า 201-250)
15 ก.พ. 2566แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภ.ด.ส.3) (หน้า 251-300)
15 ก.พ. 2566แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภ.ด.ส.3) (หน้า 301-350)
15 ก.พ. 2566แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภ.ด.ส.3) (หน้า 351-400)
15 ก.พ. 2566แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภ.ด.ส.3) (หน้า 401-450)
15 ก.พ. 2566แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภ.ด.ส.3) (หน้า 451-500)
15 ก.พ. 2566แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภ.ด.ส.3) (หน้า 501-550)
15 ก.พ. 2566แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภ.ด.ส.3) (หน้า 551-600)
15 ก.พ. 2566แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภ.ด.ส.3) (หน้า 601-650)
15 ก.พ. 2566แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภ.ด.ส.3) (หน้า 651-560)
30 ม.ค. 2566ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
1 ม.ค. 2566บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ในการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคา 2566
รอบบัญชี 2566-2569
2 ธ.ค. 2566ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง รอบปี 2566-2569
2 ธ.ค. 2566นส.3 ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบปี 2566-2569

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *