เดือน: มีนาคม 2023

ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ ต.ร่องกาศ ชุดที่ 1. หมู่ 4 บ้านร่องกาศ ณ วัดร่องกาศ ชุดที่ 2 หมู่ 2 , 3 ณ อบต.ร่องกาศ อาคารหลังเก่าบ้านร่องกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หากประชาชนท่านใด ที่ไม่ได้นำสัตว์เลี้ยงของท่าน มารับการฉีดวัคซีนในวันและเวลาดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ป…