เดือน: มีนาคม 2023

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หากประชาชนท่านใด ที่ไม่ได้นำสัตว์เลี้ยงของท่าน มารับการฉีดวัคซีนในวันและเวลาดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ป…

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาชนท่านใดที่ไม่สามารถมาขึ้…